Nya EU-pengar regnar över länet

Region övre Norrland, som omfattas av Norrbottens och Västerbottens län, har av Rådet för europeiska socialfonden tilldelats 103 miljoner kronor för de två första åren i kommande programperiod, 2007-2013. Pengarna ska användas till att öka människors kompetens och möjligheter att få ett jobb.

Europeiska socialfonden har gått in i en ny sjuårig programperiod 2007-2013. Tanken är att strukturfondsprogrammet inom ”Växtkraft mål 3” ska verka för regional konkurrenskraft.

Tidigare har programmet gett stöd till projekt som utvecklar människors kompetens, vilket kan skapa förutsättningar för konkurrenskraftiga och lönsamma företag, som i sin tur kan skapa ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Projektägare har exempelvis varit företag, organisationer eller verksamheter inom offentlig sektor.

Bidraget från EU:s socialfond till Sverige under programperioden 2007-2013 uppgår till cirka 6,2 miljarder svenska kronor. Sverige ska bidra med lika mycket i form av medfinansiering. Det innebär att sammanlagt över tolv miljarder kronor kommer att investeras i en bättre arbetsmarknad för svenska folket.

Efter 2008 då en övervakningskommitté utvärderat och gjort en uppföljning av hur tilldelade medel använts runt om i landet kommer ESF rådet att göra en ny fördelning av medlen för resterande del av perioden, 2009-2013.

Carin Sjöblom, SR Norrbotten
carin.sjoblom@sr.se