Miljöpris till Karlstad

Karlstads kommun har tilldelats det europeiska miljöpriset Climate Star för sitt framgångsrika arbete med miljöfrågor.
Bland över 50 europeiska städer och kommuner har Karlstad valts ut och premieras för sitt miljöarbete, främst inom energi och transportområdet.