Natur- och kulturturism skall utvecklas

På uppdrag av regeringen har länsstyrelsen det senaste året arbetat med att ta fram ett förslag på hur turismen på Gotland i skyddade natur- och kulturområden ska utvecklas.

Och det skall kunna göras utan att förstöra miljön i just de områdena.

Majvor Östergren, som är projektledare för natur och kulturturism vid länsstyrelsen, säger till Gotlandsnytt att det finns mycket att utveckla inom ekoturismen. Att göra de skyddade områdena mer tillgängliga.

Samtidigt som det handlar om utveckla företagsamhet inom natur och kultur.

I nästa vecka ska förslaget diskuteras med företrädare för turistbranschen på Gotland.