Kommuner samarbetar för lägre vatten nivå

Lidköpings kommun är på väg in i ett samarbete med elva andra strandkommuner runt Vänern för att komma tillrätta med klimatpåverkan på Vänerns vatten nivå.

För hög vatten nivå skulle kunna ödelägga delar av kommunernas bebyggelse.

Initiativet togs av Mariestads och Kristinehamns kommuner om att kommunerna runt sjön behöver träffas och diskutera det gemensamma problemet med vatten nivån.

- Det finns olika lösningar som att bygga en tunnel till västerhavet eller att förstärka bankerna i Göta Älv för att kunna reglera vatten ståndet, säger Carin Lexmon en av representanterna från Lidköping i det nya samarbetet.

Om nivån skulle stiga till 47 meter skulle det få stora konsekvenser för kommunerna runt Vänern.

- Det är angeläget att vi tittar på det här, eftersom annars riskerar bebyggelse att ödeläggas av vatten, säger Carin Lexmon.

5000 kronor satsar kommunerna var på en administration som förvaltas av Karlstads kommun som har den största stranden mot Vänern. Nästa möte kommunerna emellan sker i december månad.