Strålskyddslagar ej anpassade till uran

Strålskyddsmyndigheterna är tagna på sängen när det gäller uranprospektering. Lagstiftningen har utgått från kärnkraftverken och kärnavfallet och regelverket är inte anpassat till den uranprospektering som tagit fart på flera platser, främst i norra Norrland.