Fler dödsolyckor på lantgårdar

Det har varit ett dystrare år än vanligt när det gäller dödsolyckor inom lantbruket i Sverige.
Därför gör Lantbrukarnas riksförbund, LRF, nu en satsning för att få ner antalet olyckor.