Kärnreaktorer håller 60 år

De svenska kärnkraftsreaktorerna har en livslängd på 60 år. Det är klimatberedningen som fått fram siffran med hjälp av Energimyndigheten.

Framför allt ville man veta hur kärnkraftens roll i energiförsörjningen i framtiden kommer att se ut.

Med en så ansenlig livslängd för de redan existerande reaktorerna minskar trycket på partierna att hitta en politisk lösning på kärnkraftsfrågan.