Klimathot mot fiskarter

Oron för och konsekvenserna av klimatförändringarna tar allt mer plats i miljödebatten.
När den tionde echo-techkonferensen hålls i Kalmar den här veckan handlar det också om just effekterna av ett varmare klimat i världen.

Professor Erland Källén vid Stockholms universitet säger att salthalten kommer att sjunka kraftigt i Östersjön, något som kan slå ut både torsk och rödspätta.