Tidsgaranti, alkolås och drogtest i nytt trafikavtal

Pengarna tillbaka om din färdtjänst kommer mer än 20 minuter för sent, alkolås i samtliga taxibilar och drogtester på nyanställd personal. Det är några av nyheterna i den upphandling som nu är klar och som gäller färdtjänst, sjukresor och delar av skolskjutstrafiken i länet.

Färdtjänsten i länet har fått mycket kritik genom åren, ideliga förseningar, taxibilar som överhuvudtaget inte kommit. Från och med juni 2008 finns det en resegaranti i avtalet mellan näringen och länstrafiken som innebär att kunden får tillbaka egenavgiften och därmed kostnaden för resan om den beställda bilen kommer mer än 20 minuter för sent.

I det nya avtalet finns också krav på att samtliga taxifordon ska vara utrustade med alkolås, nyanställda chaufförer ska drogtestas och dessutom utbildas i kundbemötande.

Grundavtalet mellan länstrafiken, dvs. de sju kommunerna i länet och taxinäringen gäller de kommande fem åren. Parterna är överens utom när det gäller upphandlingen av taxiskjutsar i Örnsköldsvik. Alltför dyra anbud, tyckte länstrafiken, och här kommer upphandlingen att göras om.

Kostnaden per år för det här avtalet är ungefär 80 miljoner kronor. En höjning av föregående avtal med 18 procent.

Lennart Sundwall
lennart.sundwall@sr.se