Avsaknad av civilkurage ett storstadsproblem

Runt 80 procent av svenskarna från 18 år och äldre, tycker att det behövs mer civilkurage i samhället, det visar en temoundersöking.

Att nivån på civilkuraget är låg är ett storstadsfenomen enligt den amerikanske socialantropologen Brian Palmer. Palmer menar att svenskarna på många sätt är bättre på civilkurage jämfört med folk i USA.

Detta skulle i första hand bero på att vi i de Nordiska länderna av tradition litar mera på våra medmännskor. Att vi här har ett större socialt kapital, vilket enligt Palmer är en förutsättning för att visa mod i vardagen.

Däremot är amerikanare bättre på att prata med okända människor och det spelar också in för ett samhälles civilkuragenivå.

Generellt sett är storstadmänniskor sämre på civilkurage, de är avtrubbade, stressade och anonyma och reagerar inte när någon kan behöva hjälp, menar Brian Palmer som planerar att hålla kurser om civilkurage vid Göteborgs universitet till våren och hösten.