Måndag 26 november

12.10 Bernadottejubileum i Örebro, kostar för mycket!
Det menar vänsterpartisten Murad Artin som hellre vill att kommunen satsar den dryga miljonen på andra mer nödvändiga saker.

Inger Högström-Westerling, (m) kommunalråd, menar dock att det handlar om en stor händelse för Örebro som blir återkommande och som främjar demokratin.

12.30: Radio- och tevenyheter klipper i intervjuer. Det kan leda till att all information inte kommer fram. Journalister tenderar allt mer också att rapportera om politik som konflikter. Det menar medieforskaren Göran Eriksson på Örebro Universitet.

Trams, menar journalistläraren Anders Gjöres på JMK, Stockholms Universitet. Att klippa i intervjuer är en vedertagen metod som är nödvändig för presentationen och som alla parter är införstådda med.

12.50: Det kan komma att göras långt fler fetmaoperationer i framtiden. Det menar Ingemar Näslund, läkare vid Universitetssjukhuset i Örebro som kommer att presentera nya riktlinjer på Läkardagarna inom kort.