"Samsyn i kärnkraftsfrågan önskvärt"

Kärnkraftens framtid hänger ihop med klimatpolitiken och det går inte att lägga kärnkraftfrågan åt sidan eller blunda för det. Det säger Hans Jonsson, ordförande i den parlamentariska klimatberedningen. Han siktar på en politisk uppgörelse om kärnkraften.

– Jag har inga heliga kor i detta utan kärnkraften är en väsentlig del av svensk energiförsörjning och därför skulle det vara mycket underligt om vi ständigt undvek den här frågan i beredningen eller låtsas som den inte finns. Min ambition är att försöka hitta en samsyn. Hur vi ska se på kärnkraften i den framtida energibalansen.

När det gäller kärnkraften så har regeringens fyra partier kommit överens om att man lägger frågan åt sidan under den här mandatperioden. Hur går det här ihop med det?

– Det är på det sättet att myndigheterna, när man tittar på energibalanser, har gjort samma bedömning och lagt den åt sidan. Men vi arbetar med ett tidsperspektiv i ena fallet fram till 2020, men också till 2050 och 2100 och när man ser så pass långt fram, då måste man på något sätt ta ställning till hur Sverige ska klara sin energiförsörjning. Framför allt mot bakgrund, mot de tuffa krav som europeiska unionen kommer att ställa.

Din ambition är att nå en samsyn. Hur realistisk tror du att den är?

– Det är många områden när det gäller klimatfrågan där det finns olika uppfattning och en del är kontroversiella. Jag är en optimistisk person och min ambition är att vi ska kunna nå en samsyn därför att jag har hela tiden sagt att om inte vi i Sverige kan enas, hur ska hela världen kunna göra det? Så det ligger ett tungt ansvar på all ledamöter att bidra till att vi ska hitta en samsyn kring denna svåra fråga.

Om ni skulle lyckas nå en samsyn, vilken betydelse har det politiskt?

– Det skulle få en väldigt stor betydelse. Vår ambition är att få alla partier att ställa sig bakom en bra skrivning när det gäller hur vi ska hantera klimatfråga. Kan man hitta ett sätt att hantera kärnkraften i det skulle det vara en mycket stor fördel, säger Hans Jonsson.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se