Bara Bromangymnasiet får pengar från stiftelse

Hudikvalls Sparbanks utbildningsstiftelse har fått avslag av Kammarkollegiet på att få ändra i stiftelsens stadgar. Det innebär att det även i fortsättningen bara är Bromangymnasiet som får ta del av pengarna.

Stiftelsen ger ekonomiskt stöd till arbete mot mobbning inom skolan.

Men en felaktig formulering har gjort att bara Bromangymnasiet kan söka pengar, trots att tanken var att personer och organisationer inom hela skolan skulle få göra det.

Men Kammarkollegiet avslår alltså ansökan om att få ändra stadgarna, så även i fortsättningen är det bara Bromangymnasiet som får ta del av pengarna.