Vill att regeringen ska upphäva detaljplan i Askersund

En man i Askersunds kommun går vidare till regeringen för att upphäva kommunens detaljplan för området Norra åsen.

Enligt mannen innebär planen att det kommer att byggas fler fritidshus trots att det behövs fler permanentboenden för att området ska hållas levande.
Länsstyrelsen har tidigare fastställt detaljplanen.