Östersund får psykolog-utbildning

Nu kommer man att kunna utbilda sig till psykolog även i Östersund. Högskoleverket har i dag beslutat ge Mittuniversitetet rätt att utfärda psykologexamen.

Förutsättningarna bedöms som goda; de organisatoriska förutsättningarna får beröm - det finns ett stort stöd både inom universitetet och hos lokala intressenter för psykologprogrammet, konstaterar Högskoleverkets bedömargrupp.

Mittuniversitetet kommer att starta sin utbildning, psykologprogrammet, hösten 2008 och man räknar därefter med att ta in 34 studenter varje hösttermin.