Många får vänta länge på hjälp

Gotlands kommun lyckas inte att ge alla kommuninvånarna den hjälp de har rätt till - i tid. Många får vänta länge på hjälp.

Det handlar bland annat om beslut om kontaktfamilj, särskilt boende och avlösning i hemmet.

Sammanlagt rör det sig om 77 ärenden som är beslutade och beviljade men efter tre månader har de sökande ännu inte fått någon hjälp.

I tre fall har de som fått positivt beslut till och med väntat på åtgärd i över ett år.