Föräldraprotest mot skolplan

I dag kommer skellefteåföräldrar att samlas till protest när kommunpolitikerna ska fatta beslut om skolplanen. Ett av förslagen innebär att alla sjätteklassare flyttas upp till högstadier.

Skolpolitikerna vill anpassa skolorganisationen till barnkullarnas storlek, och få ekonomin i balans.

Men Anna-Karin Johansson, som är ordförande i Sunnanås Hem- och skolaförening ifrågasätter om det verkligen blir så.

Anna-Karin Johansson tycker att man måste räkna med många fler faktorer än lokalkostnader, personalkostnader och elevantal. Om- och tillbyggnader, skolskjutsar, utbildning är några kostnader hon räknar upp. Men hon är också orolig inför risken att sjätteklassare inte klarar av högstadiesituationen och förutom det rent mänskliga innebär det att kostnader flyttas från grundskola till gymnasium och socialnämnd.

Det föräldrarna hoppas åstadkomma är att politikerna i kommunfullmäktige - eller tillräckligt många av dem - ska vägra godkänna barn- och grundskolenämndens strukturplan för åren 2007-2010. Att köpa tid till att göra en kalkyl och en konsekvensanalys av att flytta sjätteklassarna till högstadiet