Kriminalvården måste spara

Kriminalvårdens verksamhet ses över för att bli mer effektiv. Bakgrunden är ett sparkrav på tre procent.

Christer Karlsson som är chef för Kriminalvårdens region öst, som Småland tillhör, kan inte utesluta uppsägningar.

I Christer Karlssons kassavalv ligger 700 miljoner kronor, som ska räcka till verksamheten i den östra regionen i år. Lika mycket blir det nästa år, men skillnaden då är att verksamheten ska växa. Bland annat byggs fler fängelseplatser i Skänninge. Nu ses verksamheten över.

I dag arbetar 850 personer i Kriminalvårdens region Öst, dit Östergötland, och Småland tillhör.

-Hur stora förändringarna kommer att bli är för tidigt att säga, säger Christer Karlsson.