"Oppositionen missar målet"

Gotlands moderate riksdagsledamot Rolf K Nilsson tycker att oppositionen, i sin kritik mot regeringen, missar målet när det gäller gasledningen i Östersjön.

Rolf K tycker att det är bra att oppositionen enat sig och säger nej till den planerade rysk-tyska gasledningen.

-Men det hade varit bättre om de också bemödat sig om att också uttala sig om säkerhetsaspekten, skrver Rolf K Nilsson i ett pressmeddelande.

- Det är ingen hemlighet att jag tycker att regeringen kunnat agera hårdare och tydligt tagit avstånd från gasledningen, säger Rolf K Nilsson.

Han anser att man kan inte se på gasledningen som en isolerad företeelse. Utan anser att den hänger intimt samman med den politik som idag förs i Ryssland.Och pekar bland annat på den ryske presidenten Putins uttalande om att all rysk energiexport ska användas för att öka Rysslands inflytande i omvärlden.

- Med den utveckling vi idag ser i Ryssland är detta mycket oroande. Inte minst den valrörelse som pågår i Ryssland just nu visar på brister i demokratin och synen på medborgerliga rättigheter, säger Rolf K Nilsson.