Sötare vattnet ger färre fiskar

Klimatförändringarna gör att salthalten i Östersjön kommer att minska eftersom det kommer att bli mer regn i norra Sverige och det innebär att många fiskarter kan försvinna.

Det sa Erland Källén professor vid Stockholms universitet vid den Echo-tech konferens som hålls i Kalmar. I år kan deltagarna, som kommer från hela världen, välja bland över 100 konferensen om allt från vattenrening till sophatering i Asien. Det handlar om olika projket och innovationer för att förbättra miljön.

Men man kunde också få höra om vad stigande medletemperaturer på jorden ställer till med.

Det handlar inte bara om att det blir mindre is och högre vattenstånd utan också för Östersjöns del om lägre salthalt så kan det innebära att till exmpel torsk och rödspätta kan försvinna.

För ju lägre salthalt desto färre arter som kan fortplanta sig och överleva säger professor Erland Källén.