Årets influensa är på gång

Årets influensa kan bli något värre än vanligt.

Influensan har inte kommit igång än i Sverige, men enligt smittskyddsläkaren Charlotte Larsson finns det tecken som tyder på att den kan slå lite hårdare än den gjort de senaste åren.

- Den influensan som vi får har nu härjat på södra halvklotet och i tillexempel Australien har man haft fler fall än vanligt, säger Charlotte Larsson biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

Mellan två och 15 procent av befolkning får influensan varje år.

Gamla och sjuka rekommenderas att vaccinera sig, men vaccinationen ger inget 100 procentigt skydd enligt Charlotte Larsson.

Årets influensa har inte kommit i gång på riktigt än, varken i Sverige eller i Europa.

När den kommer kan Charlotte Larsson inte svara på, men influensan brukar komma mellan jul och april.

Världshälsoorganisationen har varnat för att världen snart kan komma att drabbas av en ny influensapandemi, det vill säga en epidemi som sprider sig över flera världsdelar, men Charlotte Larsson säger att inget tyder på att pandemin kommer redan i år.

- Förberedelserna görs eftersom vi vet att tre till fyra gånger under ett århundrade får vi en alldeles ny influensa och när den kommer vet vi inte, men den som kommer nu är inte ett nytt virus, säger Charlotte Larsson.