Mer pengar behövs till cancervården

Cancervården i länet kommer att behöva betydligt mer pengar de närmaste åren än hittills. Det stod klart idag, när en första del av länets cancerplan presenterades för landstingspolitikerna.

Det handlar då om behandling vid bröstcancer, prostatacancer och tarmcancer.

Sjukvårdsgruppen, som sett över cancervården i länet, efterlyser nu en rad förbättringar. Bland annat vill man ha möjlighet att få snabbare svar på cancerprover, att män med prostatacancer ska få sexrådgivning och att fler patienter  kan få strålbehandling mot smärta i livets slutskede.

Till sommaren ska hela cancerplanen för Jönköpings län vara klar och då får också politikerna ta ställning till den ekonomiska biten.