Vad gör du efter jobbet?

Läderplastik blev ett populärt fritidsintresse i Sverige kring skelskiftet 1900 – ungefär samtidigt som det engelska ordet ”hobby” införlivades i det svenska språket.    
I denna intervju, gjord av Palle Brunius 1945, berättar Herr Anryd om läderplastik, sidenmålning och andra hobbies han har.