Lågt grundvatten i länet

Grundvattennivån i hela länet ligger just nu långt under de normala värdena för november. För att värdena ska bli normala igen behövs stora mängder regn, annars kan det bli problem för exempelvis de som tar vatten från egen brunn.