"Johansson ute och cyklar!"

Göran Johansson får nu mothugg efter sitt kontroversiella förslag på att alla flyktingar som kommit till Sverige med hjälp av människosmugglare skall utvisas.

Erik Helgesson som arbetar med nätverket ”Ingen människa är illegal” menar att det är de stränga asyllagarna som gör att människor tvingas ta sig till Sverige på ett illegalt sätt.

Under de sju år Erik Helgesson arbetat med flyktingar, har han aldrig stött på någon som kommit till Sverige på legal väg.

Helgesson menar att visumtvånget gör att det i stort sett är omöjligt att komma till Sverige.

Även andra lagar och regler, t ex Dublin-konventionen som säger att varje flykting ska söka asyl i det första land man kommer till, lägger krokben för den som vill söka asyl i Sverige.