Invandrare diskrimineras av städföretag

Många städfirmor i landet kan tänka sig att diskriminera sin egen personal.

Sveriges Radios lokala kanaler har ringt totalt 89 samtal till städbolag runt om i landet. Vi presenterar oss som ett företag som behöver hjälp med kontorsstädning och ställer frågan om de kan tänka sig att skicka en städare till oss som inte är invandrare. Den stora majoriteten, 52 stycken, svarar ja. Ett fåtal av dessa uppger att de inte har några anställda invandrare, men många går med på kravet trots att de har personal med utländsk bakgrund.

Det är olagligt att ställa upp på villkor som dessa.

- De ska svara att de inte kan diskriminera sina anställda, säger en expert till Sveriges Radio.

Sex av de totalt 89 städbolag vi ringer svarar varken ja eller nej - men de säger att de kan tänka sig att se över möjligheterna när det börjar närma sig en beställning av jobbet. En tredjedel - 31 stycken - svarar nej. Ett av de bolagen är Samhall, med städverksamhet på flera håll i landet.

28 november

29 november

30 november