Ryskt skogssamarbete

Under tisdagen undertecknade Skogsstyrelsen ett nytt samarbetsavtal kring uthålligt skogsbruk med sin ryska motsvarighet, Federal Forest Agency, för åren 2009-2012. Ryssland förfogar över cirka 25 procent av världens skogstillgångar och har en skogsmarksareal omkring 35 gånger så stor som Sveriges.

Sedan år 2000 har Skogsstyrelsen med finansiering från Sida haft ett samarbete med den ryska skogsmyndigheten inriktat på utbildning av ryska statliga skogstjänstemän och introduktion av moderna och hållbara skogsskötselformer.

Från och med år 2009 kommer dock det fortsatta samarbetet mellan Skogsstyrelsen och ryska Federal Forest Agency i huvudsak att finansieras av ryska medel.

Det fortsatta samarbetet ska i huvudsak inriktas på skogsbruksmetoder för uthållig utveckling och skogens många värden, skogens roll för regional utveckling, bekämpning av illegal avverkning och handel med illegalt virke samt skydd mot skador på skogen och effekter av klimatförändringarna.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se