Mittuniversitetet får psykologutbildning

Mittuniversitetet startar en psykologutbildning med inriktning mot arbetsliv och hälsa. De första 30 studenterna börjar i Östersund hösten 2008. Högskolverket gav på tisdagen universitetet rätt att examinera psykologer.