Kalmar renar lakvatten i Kaliningrad

Kalmar kommun ska vara med och rena avloppsvattnet i Kaliningrad. Det är lakvatten från en deponi som ska renas genom en pilotanläggning med rening liknande den som finns vid Moskogen utanför Kalmar.

Bland annat ska medarbetare från Kaliningrad komma till Kalmar och arbeta här för att lära av sina kollegor, och anställda vid Moskogen ska också åka till Kaliningrad och hjälpa till.