Den läckande gastuben i centrala Umeå nu ska åklagare utreda om det är brott

Ärendet med den läckande gastuben har nu lämnats över till åklagare. Det var för en månad sedan som en tub svetsgas fraktades i en personbil, började läcka gas och orsakade stort räddningspådrag mitt i Umeå.

Sedan dess har polisen utrett om något brott kunde ha begåtts vid gastransporten.  Det skulle kunna handla om ett arbetsmiljöbrott som kan innefatta brottet framkallande av fara för annan.

Ärendet är överlämnat till Magnus Nilsson miljöåklagare i Gällivare som är förundersökningsledare och som nu ska ta ställning till om det är en skälig misstanke om brott, vilket är den lägre misstankegraden.

När arbetsmiljöbrott misstänks är det alltid åklagare som ska ta beslutet att antingen väcka åtal eller att det inte finns grund för att fortsätta utredningen.