Kyrkorna behöver bättre brandskydd

Brand- och inbrottskyddet i många av kyrkobyggnaderna i Norrbotten och Västerbotten är bristfälligt.

Det har visat sig efter att brandingenjören och säkerhetskonsulten Bengt Blomqvist undersökt och inventerat 70 procent, eller 142 av de totalt 200 kyrkorna som finns i Norrbotten och Västerbotten.

– Problemet med speciellt äldre kyrkor är att lite dåligt med utrymningsvägarna och inte alldeles enkelt att lösa det här då krykorna är kulturminnesskyddade, säger Bengt Blomqvist.

För drygt 100 år sedan brann Luleå domkyrka ner till grunden och på den tiden och före det, med alla öppna eldstäder var det en hel del kyrkor som brann upp i olika storbränder.

Det är inte ofta det händer nu för tiden, men när en kyrka brinner, så går stora ovärderliga kulturhistoriska värden upp i rök och nästan alltid hittills, så skapas ett stort folkligt engagemang, för att kyrkan till varje pris ska byggas upp igen. Katarina kyrka i Stockholm, Älvestads kyrka i Östergötland, Ryssby kyrka i Blekinge och Backens kyrka i Umeå är några exempel de senaste åren.

Norra Sverige är förskonat vad gäller kyrkbränder hittills, men inte när det gäller inbrott. Bland annat upptäcktes en stor gömma med stulna kyrkföremål i Spanien nyligen. En person hade turnerat runt i Sverige och plockat åt sig en mängd kyrksilver och medeltida träskulpturer vid ett antal inbrott. Därför uppmanar nu säkerhetskonsulten Bengt Blomqvist kyrkans personal och inte minst ledningen i varje församling att verkligen se över och åtgärda brand- och skalskyddet, alltså inbrottskyddet. Men han trycker framför allt på säkerhetsutbildning av arbetslagen och att kyrkans ledning i varje församling tar det arbetet på allvar.

– För många är säkerhet bara larm och jag ser gärna att man tittar på ledningsstrukturen, för säkerhetsarbete är en primär fråga för ledningen, säger Bengt Blomqvist.

Håkan Sjunesson, SR Norrbotten
hakan.sjunnesson@sr.se