Lo och varg på väg till länet

Det är bara en tidsfråga tills rovdjuren lo och varg finns bofasta i Jönköpings län, säger rovdjursexperten Jens Karlsson.

Det är mycket viktigt att rapportera alla kontakter med varg och lo till länsstyrelsen, så det finns en beredskap för att skydda tamboskapen, säger forskaren Jens Karlsson på Grimsö viltforskningsstation.

Idag finns ca 150 vargar och 1 500 lodjur i Sverige och riksdagens mål är att det ska bli fler.
Redan idag rapporteras om rivna tamdjur i länet, men då handlar det om kringvandrande vargar eller lodjur. Forskaren Jens Karlssons möter idag länsstyrelsens regionala rovdjursgrupp. De tipsas bl a om hur tamboskap ska kunna skyddas från rovdjuren.