Johanssons flyktingutspel får hård kritik

Flyktingar som kommer till Sverige med hjälp av människosmugglare ska utvisas direkt. Det anser Göran Johansson som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Utspelet kritiseras från både regeringen och socialdemokraterna.

Att utvisa flyktingar som tagit hjälp av smugglare är det enda sättet att visa att människosmuggling inte är acceptabelt, anser Göran Johansson.

– Att tjäna pengar på människors olycka måste bekämpas i alla avseenden. Om det blir klart att Sverige inte har något tak för flyktingar, och att man har en mycket större chans om man blir ditsmugglad än om man inte blir smugglad, då går det som en löpeld att smuggling till Sverige är okej. Det är bara att öka flyktingströmmarna hit.

De flesta irakier tar hjälp av smugglare
I år beräknas 20 000 irakier komma till Sverige, de allra flesta med hjälp av människosmugglare. Det innebär att det inte är skyddsbehovet utan pengarna som styr vilka som får komma hit, anser Göran Johansson som därför kräver att regeringen reagerar.

Men migrationsminister Tobias Billström avfärdar Göran Johanssons förslag.

– Det gör mig väldigt orolig, för man verkar ju inte ha koll på det internationella regelverket. Det är en grundläggande princip att alla har rätt till en prövning, där skyddsbehovet ska vara avgörande.

Sahlin tar kraftigt avstånd
– Jag tycker att det är ett dumt och orättfärdigt förslag. Asylrätten går inte att kompromissa med en endaste millimeter. Alla som kommer till Sverige har inte rätten att få stanna här, men de har rätten att bli prövade om de har flyktingskäl eller inte och man kan inte behandla dem som et kollektiv, sa Mona Sahlin.

Anders Lago som är kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande i Södertälje, som tar emot flest flyktingar i Sverige, säger till Ekot att det inte är flyktingarna man ska ge sig på utan smugglarna.

Ilmar Reepalu, socialdemokratiskt kommunalråd i Malmö, däremot, håller med Göran Johansson. Det finns inget som hindrar att man söker sig hit på laglig väg, menar Reepalu.

Inte svårare för dem med asylskäl
Göran Johansson tror inte heller att de som faktiskt har asylskäl skulle få det svårare att komma hit om hans förslag skulle bli verklighet, att utvisa alla direkt som flyr med hjälp av människosmugglare.

– Det finns säkert de som har skäl. Men då får de komma hit som alla andra. Vi har ju tagit emot tusentals genom årtionden, säger Göran Johansson.

Kommunerna måste ta emot
Det viktiga nu enligt Mona Sahlin är i stället att fler kommuner tar emot flyktingar.

– Det går bara att straffa dem som ägnar sig åt den verksamheten och inte de som är så desperata att de tvingas använda smugglare för att ta sig ur ett krigsdrabbat land. Det här är något som regeringen på Europanivå måste ta upp, kan man ta fler kvotflyktingar, vilket jag vet att regeringen driver. Men det viktiga för stunden är att hjälpa Göteborg, Malmö, Södertälje och Botkyrka genom att också Vellinge, Täby och Danderyd är med och tar emot flyktingar.

Katarina Helmerson
katarina.helmerson@sr.se
Karin Runblom
karin.runblom@sr.se
Lars Nilsson, SR Göteborg
lars.nilsson@sr.se