Snöfabrik i Oxberg säkrar Vasaloppet

Tillverkningen av snö till Vasaloppsveckan har nu startat. Snön produceras av en ny modern fabrik som står i Oxberg vid starten för bl a Tjejvasan.

I många år har Vasaloppet köpt konstsnö från alpina skidanläggningar i närområdet. Men det har varit både dyrt och osäkert, eftersom anläggningarna först har sett till att själva ha snö.

Nu slipper Vasaloppet köpa snö. Den nya fabriken i Oxberg, som består av fyra moderna och energisnåla snökanoner, kan vid optimala förhållanden tillverka 100 000 kubikmeter snö inom en månad.

Det blir ett berg som är 400 meter långt, 40 meter brett och sju meter högt. Den snön räcker för att klara alla loppen under Vasaloppsveckan.

Snökanonerna sätts i gång automatiskt på natten när temperaturen faller och luftfuktigheten blir den rätta. Sen slås dom av när det blir för varmt. Hela produktionen styrs genom datorer i Mora och Sälen.

I Sälen finns det också planer på att bygga en permanent snönkanonanläggningen vid startplatsen.