Göteborgsläkare kritiseras av socialstyrelsen

En jourläkare vid Vårdcentralen i Olskroken får kritik av Socialstyrelsen för ett felaktigt utfört operativt ingrepp på en patient.

Det var känt att patienten tidigare hade opererats för hudcancer men läkaren gjorde bedömningen att en ny knöl var godartad och skickade aldrig in den för analys.

Senare visade det sig att patientens hudcancer hade återkommit. Enligt Socialstyrelsen är det olämpligt att en operation av detta slag utförs på en jourläkarmottagning.