Kollektivåkandet minskar - fast inte i Hultsfred

Resorna med länets kollektivtrafik minskade med sju procent i länet under årets tio första månader jämfört med samma period i fjol. Resorna med tåg och buss minskade i alla kommuner utom i Hultsfred. I Hultsfred ökade de med nästan tretton procent. I Nybro kommun minskade resandet mest, med 15 procent.