Amssatsning på unga

I nästa vecka införs regeringens jobbgaranti för ungdomar mellan 16 och 24 år.

Jobbgarantin omfattar ungdomar som varit inskrivna hos arbetsförmedlingen i tre månader.

Den består av en inledande period med intensifierat stöd och uppföljning, och därefter ska det aktiva matchningsarbetet kombineras med praktik eller utbildning.

Hayan Ismail är chef för arbetsförmedlingen Spånga/Tensta

Reporter: Kenadid Mohamed