Kraftig ökning av anlagda bränder

Nu slår räddningschefen i Södra Älvsborg larm.
Antalet anlagda bränder i Sjuhärad har ökat med 50% de två senaste åren.
- Nu är nästan var tredje brand som släcks anlagd. Och det är framför allt yngre som tänder på, säger räddningschef Kjell Wahlbeck.