Gifter i blodet hos landstingsanställda

En stickprovskontroll på anställda inom vården i Uppsala län visar att personalen har flera skadliga ämnen i blodet. Man hittade kemikalier som ftalater, bromerade flamskyddsmedel och triklosan bland de femton anställda.

Teres Olsen är projektledare på miljö- och kemi-enheten vid landstinget i Uppsala län:

- Det här är ämnen som har skadliga egenskaper och vi kan inte säga vad den här blandningen av ämnen kan ställa till med i kroppen. Det finns inga gränsvärden i nuläget, men hela den här förekomsten är tillräckligt mycket av en varningsklocka för att vi ska börja arbeta med det här effektivt, säger hon.

Vid provtagningarna hittade man bland annat ftalater, bromerade flamskyddsmedel, triklosan och syntetiska mysker i blodet på de anställda. Av de 35 ämnen man letade efter hittade man sexton hos en eller flera.

Ftalater som är ett ämne som gör PVC-plast mjuk, och som kan påverka hormonsystemet, fanns hos alla utom en.

Bisfenol A, en kemikalie som används vid tillverkning av bland annat nappflaskor och som också är hormonstörande och kopplas samman med cancer, diabetes och fetma, hittades hos fyra personer.

Syntetiska mysker, är ett doftämne i smink, som lagras i kroppen. Den vanligaste, tonalide, fanns hos 13 av deltagarna.

Inom vården finns det mängder av PVC-plast, och ftalater, som engångshandskar, plastslangar och katetrar. Landstinget försöker nu minska på de produkter som innehåller skadliga kemikalier:

- Vi kommer att ta fram ett handlingsprogram och se över var vi hittar de här farliga produkterna. Efter det ska vi se vilka produkter vi kan börja fasa ut.

Har ni lyckats börja byta ut några varor?

- Vad det gäller handskarna, har vi lyckats välja bort ftalater, och också vad det gäller urinpåsar och dialysutrustning har vi lyckats välja bort pvc:n säger, Teres Olsen på landstingets miljö- och kemi-enhet, som gjort kartläggningen.

AnnCharlotte Carlsson
annacharlotte.carlsson@sr.se