Moderater vill sälja ut delar av Gavlegårdarna

Moderaterna i Gävle menar att allmännyttans bestånd låser upp för mycket pengar i Gävle kommun. Modraterna vill istället att en del av de pengarna ska användas till investeringar i Gävle hamn och i Gävle energi.

Kommunstyrelsens ordförandeberedning föreslår dock att kommunstyrelsen ska avslå moderaternas motion. Beslut tas på kommunstyrelsemöte nu på torsdag och i nästa kommunfullmäktige.