Regionen sparar när det går bra

SKÅNE. Region Skånes fullmäktige antog på tisdagseftermiddagen majoritetens budgetförslag. Därmed är det bestämt hur regionens pengar ska användas nästa år.

Som väntat blev det femklöverns, alltså miljöpartiet och de fyra borgerliga partiernas, budget som antogs efter en mycket lång debatt i Regionhuset i Kristianstad.

Men mest frekvent i diskussionen blev nog frågan ifall man ska spara mycket nu när det går bra, som majoriteten vill och har fått igenom, eller om man ska satsa de pengar man får in.

Debatten har rört sig från varför det är så svårt att få läkare till vårdcentralen i Broby, vad god kultur är till hur man ska få regeringen att skjuta till pengar till infrastrukturprojekt i Skåne.