Patientens ålder väger tungt i Vårdval Halland

Det är svårt för politikerna att  hitta ett annat sätt än ålder för att beräkna hur mycket pengar vårdcentralerna ska få inom ramen för Vårdval Halland.

- Det är lättare sagt än gjort att hitta andra faktorer än ålder som påverkar fördelningen av pengar. Det säger ordföranden i närsjukvårdsstyrelsen, moderaten Bo Gunnar Åkesson och backar därmed från sin tidigare uppfattning att man även ska bedöma patientens vårdtyngd.

Åkessons partikollega landstingsrådet Mats Eriksson har sagt han inte anser att det behövs ett annat beräkningssystem än idag. Nu får han, åtminstone delvis, stöd från Bo Gunnar Åkesson.

Facket, tjänstemän och läkare har alla sagt att man inte bara kan utgå från ålder när man bedömer hur mycket pengar vårdcentralen ska få för sina patienter. Politiskt  har  alla inte varit överens om att något ska göras åt den nuvarande viktningen.