Nej till kristet gymnasium i Borlänge

Stiftelsen Immanuel får inte statligt stöd för att starta en fristående gymnasieskola på kristen grund i Borlänge. Skolverket har sagt nej till stiftelsens ansökan.

Stiftelsen Immanuel bedriver sen tidigare en fristående grundskola i Borlänge. Stiftelsen har ansökt om att också få starta ett frigymnasium höstterminen nästa år. Enligt ansökan handlar det om samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt och estetiskt program.

Enligt skolverket så skulle en sån här etablering inte medföra några påtagliga negativa konsekvenser för skolväsendet i Borlänge och Borlänges grannkommuner.

Det är andra faktorer som gör att skolverket säger nej till bidrag.

Verket säger bl a att det inte är säkerställt att de sökta utbildningarna ger de kunskaper och färdigheter som en gymnasieskola ska förmedla.

Skolverket tycker också elevprognosen är otillförlitlig och att stiftelsens budget för skolan inte garanterar en varaktig och stabil verksamhet.

Och det gör att Stiftelsen Immanuel får ett nej till sin ansökan om statliga pengar till det planerade frigymnasiet.

Återstår att se om Stiftelsen överklagar beslutet till länsrätten i Stockholm.