Avtal om trafiklösningar dröjer

Folkpartiet i landstinget anser att det är brist på politiskt ledarskap när det gäller planerna på nya vägar och spår i Stockholmsområdet. Tanken var att en överenskommelse mellan kommuner, landsting och regering skulle vara klar den första december - men till dess finns inget avtal.

– Vårt krav är att staten ställer upp på sin del, och innan vi får de signalerna känner vi oss lite fundersamma, säger Maria Wallhager, biträdande finanslandstingsråd.

De här förhandlingarna har ju pågått under ganska lång tid. Vad är det som har gjort att ni har hamnat i den här situationen?

– Det är flera saker. Dels att man för in en ny princip att vi ska vara en sådan kraftig medfinansiär, men också att vi inte får reda på vad staten vill.

– Men det största problemet, som jag ser det, är att den här regionen saknar politiskt ledarskap. Inget av de stora partierna i regionen är berett att axla det, och det är anmärkningsvärt, tycker jag.

Vad får det för konsekvenser?

– I värsta fall att vi åter står splittrade och inte kan framföra ett gemensamt budskap till staten, säger Maria Wallhager.

Förhandlingarna ska lösa flera stora trafikproblem i Stockholmsregionen, och det här blir ett avtal som under lång tid kommer att styra vilkar vägar och spår som byggs.

Principer och pengar
Men avtalet försenas. Det är både principer och pengar om leder till friktion.

En central fråga är vilken prejudicerande betydelse den kommunala medfinansieringen får.

Det rör sig om många miljarder och kommunerna vill ha klart för sig vad det innebär för framtiden.

– Regeringen är naturligtvis glad för kommunal medfinansiering, men jag tror att regeringen är medveten om att såväl lagverket som de politiska realiteterna säger att man inte kan ha något slags generellt krav på kommunal medfinansiering. Så är inte det svenska samhället konstruerat, säger Carl Cederschiöld som är regeringens förhandlingsman.

Människors vardag
Om de planerade väg- och spårbyggena försenas är det något som påverkar människors vardag.

– Det är mycket allvarligt, för den här regionen halkar efter och invånarnas vardag påverkas när vi inte kan få spår och vägar på plats, säger Maria Wallhager.