Åsiktsregistrerade kan få skadestånd

Nu ska Justitiekanslern pröva om närmare 100 svenskar, som åsiktsregistrerats av Säpo, ska få skadestånd av svenska staten.

Det handlar bland annat om åsiktsregistrering av medborgare med kommunistiska sympatier.

Bland dem som som åsiktsregistrerats och som nu kan få ersättning finns sex personer i Jönköpings län.

Carl Johan Ulff i Kommunistiska partiet i Jönköping är en av dem.

Han säger till Nyheterna, att det är kränkande att bli registrerad för sina åsikters skull och att det måste få följder för staten eftersom det så uppenbart strider mot svensk lag.