Jobbar vidare för en Örebrogala 2008

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Örebro beslutade på tisdagen att genomföra en Örebrogala nästa år. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Syftet med galan är att hylla lokala hjältar som finns i kommunen. Den ska vara gemensam för många av de priser som delas ut av olika aktörer under året.
Kostnaderna för galan ska bland annat täckas av försäljning av biljetter till Örebroarna för ungefär 600 kronor styck.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. Partiet tror inte att ett biljettpris på 600 kronor lockar några stora skaror av örebroare som betalar ur egen ficka. Dessutom anser partiet att de 400 000 kronor som Örebrogalan beräknas kosta, istället kan användas till ökat stöd för nyföretagande, säger vänsterpartiets kommunalråd Murad Artin.