Utesluter att det var sprängning som sänkte Estonia

Att Estonia sjönk så snabbt förklaras av att vatten fördes ner i luftkanaler in i fartyget. Det säger den forskargrupp som undersöker Estonias förlisning på uppdrag av regeringen.

Därmed är teorin om en eventuell sprängning helt utesluten som orsak till förlisningen.
Forskargruppens rapport ska vara klar i mars.