EU och afrikanska stater i handelsavtal

Förhandlingarna mellan EU och de afrikanska staterna om frihandelsavtal tog i går, tisdag, ett stort steg framåt. Då undertecknades ett första delavtal mellan EU och fem östafrikanska länder. EU vill ha frihandelsavtal med ett 80-tal stater i Afrika, Västindien och i Stilla Havet senast årsskiftet.

Förhandlingar om frihandelsavtal mellan EU och Europas forna kolonier har pågått i drygt fem år och i går, tisdag, kom alltså ett genombrott i de komplicerade och segslitna förhandlingarna.

Delavtal tecknat med fem stater
Ett delavtal undertecknades då med fem östafrikanska stater, Kenya, Tanzania, Rwanda, Uganda och Burundi. Avtalet omfattar handel med varor samt samarbete om fiske, men ska byggas på och så småningom bli heltäckande frihandelsavtal.

EU vill ha frihandel med ett 80-tal länder i Afrika, Västindien och i Stilla Havet. Deluppgörelsen i går med Östafrika kan öppna vägen för avtal även med resten av Europas forna kolonier.

Dessa länder har dock länge krävt att få mer tid på sig för att bättre hinna förbereda sig för övergången till frihandel med europamarknaden. De har fått starkt stöd av biståndsorganisationer och kyrkor som anser att de fattiga länderna tvingas öppna sina sårbara marknader för alltför hård konkurrens från EU.

Tullfri export från EU om 15 år
Enligt avtalet som slöts ska utvecklingsländerna successivt öppna sina marknader. Om 15 år ska 80 procent av exporten från EU få föras in tullfritt på de afrikanska och västindiska marknaderna.

Trots hård kritik är det ändå tänkbart att de flesta länder nu går med på delavtal om fri varuhandel för att inte råka ut för strafftullar på europamarknaden efter årsskiftet. Men uppgörelser om heltäckande frihandelsavtal mellan EU och främst Afrika väntas inte bli klara förrän tidigast i juli nästa år.

Kerstin Brostrand
kerstin.brostrand@sr.se