Köpenhamn får ett nytt ungdomshus

Köpenhamn kommer att få ett nytt ungdomshus i stället för det som revs i stadsdelen Nörrebro. Det är innebörden i ett avtal som har träffats mellan Köpenhamns borgmästare Ritt Bjerregaard och den förening som drev det gamla ungdomshuset.

Det finns inget beslut om var det nya ungdomshuset ska ligga men ärendet ska tas upp på ett möte i Köpenhamns kommunstyrelse i december.

Rivningen av det gamla ungdomshuset i mars ledde till omfattande upplopp i Köpenhamn och även senare har det varit bråk i samband med demonstrationer för ett nytt ungdomshus.