Få hörsammade Burma-bojkott

I Burma har den senaste ädelstensauktionen inbringat nära en miljard kronor till landets militärjunta. Den internationella uppmaningen till bojkott efter att militärregimen slog ner munkprotesterna i landet vann inget större gehör.

Mer än 3 600 handelsmän hade infunnit sig till auktionen, de flesta av de utländska inköparna var från Kina.

Burma står för nära 90 procent av världens produktion av rubiner, vilka tillsammans med jade, safirer och andra ädelstenar utgör en av militärregimens viktigaste inkomstkällor